فروش ویژه مصرف کنندگان : 09388362018

فروش ویژه توزیع کنندگان ( داروخانه ها ، سوپرمارکتها ، سایرفروشندگان ) : 09123274448

فروش ویژه شرکتها ، ادارات دستگاه های دولتی و خصوصی : 09387508411

ساعات تماس : شنبه تا پنجشنبه 8 صبح الی 9 شب

منو اصلی