سلامت خرید سایت رسمی فروش ماسک استاندارد از تولید به مصرف بدون دخالت دلال ها و واسطه ها میباشد . هدف از این سامانه رساندن ماسک استاندارد با مجوز وزارت بهداشت به دست مصرف کننده است . این محصول دارای ایران کد جهت توزیع در هیپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و کد بین المللی جی اس 1 جهت توزیع در سایر کشورها میباشد .

منو اصلی