جدول نوع و قیمت انواع ماسک
نوع ماسک
قیمت خرده فروشی
( ویژه خانواده ها ، کارگاه های کوچک ، مجتمع های مسکونی )
قیمت عمده فروشی
( ویژه فروشگاه زنجیره ای ، هایپرمارکت ها ، سوپر مارکت ها ، داروخانه ها و سایر فروشندگان )
کاربرد
اسپان باند - اسپان باند - اسپان باند
هر عدد 395 تومان
395*50 = 19750
هر عدد 380 تومان
380*50 = 19000
استفاده در معابر عمومی با هوای آزاد در گردش و فاصله بیش از 1.5 متر
اسپان باند - اسپان تک - اسپان باند
هر عدد 410 تومان
410*50 = 20500
هر عدد 395 تومان
395*50 = 19750
استفاده در معابر عمومی با هوای آزاد در گردش و فاصله کمتر از 1.5 متر ( مترو ف اتوبوس ، تاکسی )
اسپان باند - بایکو - اسپان باند
هر عدد 500 تومان
500*50 = 25000
هر عدد 480 تومان
480*50=24000
استفاده در معابر عمومی با هوای بسته و مسقف و فاصله کمتر از 1.5 متر
اسپان باند - ملت بلون - اسپان باند
هر عدد 570 تومان
570*50 = 28500
هر عدد 550 تومان
550*50 = 27500
استفاده در محل های آلوده ( مراکز درمانی ، نقاهتگاه نگهداری بیماران کرونا )

منو اصلی